DLACZEGO GOPPION?

Naszą misją jest dostarczanie najlepszych produktów i okalających je usług ludziom, którzy szukają smaku, pasji, jakości i innowacji.

Jesteśmy wyłącznym importerem kaw z palarni Goppion Caffé do Polski. Długo szukaliśmy palarni wypalającej najlepsze kawy oraz uczciwych i porządnych ludzi, z którymi chcielibyśmy pracować. Wiemy bowiem doskonale, że najlepiej pracować z tymi, którzy mają podobne do naszych ideały oraz intencje, a także umiejętności i profesjonalizm. Wszystko to, czego wymagamy od siebie. Te kryteria najlepiej spełniała palarnia spod Wenecji: Goppion Caffé, którą rodzina Goppion prowadzi od pięciu pokoleń.

Z Goppionem możemy zapomnieć o podstawowych problemach, jakie zdarzają się niektórym palarniom – o zbyt ciemnym wypaleniu, znacznym dodatku robusty, o goryczy i ziemistości; o nierównych partiach i braku stałej, jednorodnej i wciąż tej samej wysokiej jakości kaw w comiesięcznych dostawach. W tym wypadku mamy do czynienia z rzetelnymi produktami, szerokim wachlarzem przyjemnych smaków, prawdziwą podróżą w filiżance; a także stabilną, zawsze taką samą jakością kawy.

Naszą misją jest dostarczanie najlepszych produktów i usług ludziom, którzy szukają smaku, pasji, jakości i innowacji. Z przyjemnością reprezentujemy Goppion Caffé, obiema rękami podpisując się pod jakością, stylem pracy i kultywowaniem najlepszych tradycji włoskiego espresso.

Nasze kawy są oznaczone kilkoma niewtajemniczonym niewiele mówiącymi znaczkami. Znaczki symbolizują certyfikaty nadawane przez instytucje, które pilnują jakości czy szczególnych walorów kaw.

CSC® jest symbolem Caffè Speciali Certificati (Certyfikowane Kawy Specialty), organizacji stworzonej w celu obrony jakości włoskiego espresso. Jest organizacją partnerską Slow Food®.

CSC oznacza gwarancję jakości i ochronę produktu przez całą jego drogę: od plantacji, przez osobne palenie ziaren z każdego rodzaju i degustację aż do konsumenta. Każda partia produktów poddawana jest ocenie przez niezależnych degustatorów: analiza i monitoring są przeprowadzane przez niezależne instytucje takie jak SINCERT. Tylko najwyższej jakości, smakowite ziarna są dopuszczane do pakowania. Na każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się specjalne oznaczenie (hologram z osobnym numerem), aby zagwarantować i poświadczyć znakomitą jakość tego ekskluzywnego produktu.

Fair Trade to zorganizowany ruch powstały w celu zapewnienia sprawiedliwszej wymiany handlowej między Europą i USA a krajami rozwijającymi się. W myśl hasła „Nie pomoc, a sprawiedliwy handel” dąży do właściwego opłacania pracowników gospodarstw rolnych, zapewnienia im ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, a także do umożliwienia dzieciom tych rolników uzyskania wykształcenia. Szczególne znaczenie Fair Trade ma przy okazji produkcji kawy i kakao, jako że niemal 100% produkujących je krajów to byłe kolonie.

Organic jest europejskim certyfikatem, który poświadcza, że dany produkt pochodzi z upraw ekologicznych. Oznacza to, że przy uprawie nie są stosowane nawozy, pestycydy, że dba się o równowagę i różnorodność biologiczną na obszarze farmy. Oznacza też, że uprawiane rośliny nie są organizmami modyfikowanymi genetycznie.

Gruppo Triveneto Torrefattori Caffé (GTTC) została założona w Wenecji w 1954 roku przez licznych wypalaczy kawy. Mając swą siedzibę w Trieście, przez wiele następnych lat stała na straży jakości i doskonałości zielonej kawy. Wszyscy producenci zjednoczeni w GTTC zobowiązani są do dbałości, opieki oraz zabezpieczenia jakości wszystkich produktów sygnowanych tym znakiem. Espresso Italiano di Qualità jest symbolem jakości marki poświadczonym przez GTTC. Znak ten przyznawany jest tylko niektórym mieszankom – realizującym najwyższe standardy jakości. Mieszanki z tym znakiem nie zawierają więcej niż 20% robusty (zweryfikowane przez Laboratorium Chemiczne Izby Handlowej w Trieście), a przede wszystkim są przedmiotem protokołu kontroli (SGS - certyfikowany system monitorowania konsumpcji).

IMC, Istituto Mediterraneo di Certificazione (Śródziemnomorski Instytut Certyfikacji) został powołany w 1995 roku w celu sprawdzenia i zatwierdzania wszystkich procesów wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego w celu ochrony konsumenta. Kontrole IMC przeprowadzane są kilka razy w roku. Nasza firma była potwierdzana przez IMC corocznie od 1996 roku.

Nadal nie jesteś pewien? Przejdź do Nasze Mieszanki i zobacz Naszą pełną ofertę!